Ingurumena

Planet Sierra

Gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat ingurumena babestea etengabeko kezka da Max Centerrentzat. Hori dela eta, gure jardueraren ondorioak jasaten dituzten ingurumen-alderdiak zaintzen ditugu:

Ambiente

  • Ura
  • Hondakinak
  • Klima-aldaketa

 

Ziur gaude ingurumenaren aldeko gure kudeaketa berritzailearen bidez gure negozioa hobetu dezakegula eta merkatuan balio erantsia gehitu diezaiokegula, arriskuak eta kostuak gutxituta.

Max Centerren ingurumen-ikuspegia ISO 14001 arauaren arabera egiaztatutako Ingurumenaren Kudeaketarako Sisteman (SGMA) oinarritzen da. SGMAk enpresa-jarduera guztiak hartzen ditu bere baitan. Sistemaren helburua da efizientzia ekologia handitzea eta gure jarduerek eragiten dituzten ingurumen-inpaktuak kontrolatzea, Ingurumen Politikaren printzipioak betez.

Segurtasuneko, Osasuneko eta Ingurumeneko politikari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu mesedez.

 

Ingurumenari buruzko Max Centerren mezuak: